บุหรี่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายหรือไม่ by. zmokepod

บุหรี่ไฟฟ้า อันตรายจริงหรือไม่

บุหรี่ไฟฟ้า อันตรายจริงหรือไม่

บุหรี่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายหรือไม่ by. zmokepod

บุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร ?

บุหรี่ไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่ง และ บุหรี่ถือเป็นสิ่งเสพติดที่คนส่วนใหญ่ให้ความนิยมมากที่สุด สั่งซื้อบุหรี่ไฟฟ้า ส่งไลน์แมน หรือ สั่งซื้อบุหรี่ไฟฟ้าผ่านเว็บไซต์ ต้องที่ ZMOKEPOD.COM ร้านขายบุหรี่ไฟฟ้า ใกล้ฉัน โดยไม่มีควันจากกระบวนการเผาไหม้เหมือนบุหรี่ปกติทั่วไป จากงานวิจัยจนถึงปัจจุบันชี้ว่าเมื่อเกิดการเผาไหม้จะมีสารเคมีเกิดขึ้นมากกว่า 4,000 ชนิด ที่สำคัญบุหรี่ไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวผู้สูบ บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ทั่วไปจริง อีกทั้งยังเป็นทางเลือกในการช่วยเลิกบุหรีที่มีประสิทธิผลกว่าตัวเลือกอื่นๆ  แต่บุหรี่ไฟฟ้าก็ไม่ได้ปลอดภัยต่อสุขภาพ 100% เพราะมีงานวิจัยมากขึ้นเรื่อยๆ ชี้ให้เห็นโทษของบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งผลต่อระบบหลอดเลือด ทำให้ปอดอ่อนแอ เสี่ยงต่อการเป็นถุงลมโป่งพอง

บุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายหรือไม่

บุหรี่ไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่ง และ บุหรี่ถือเป็นสิ่งเสพติดที่คนส่วนใหญ่ให้ความนิยมมากที่สุด โดยไม่มีควันจากกระบวนการเผาไหม้เหมือนบุหรี่ปกติทั่วไป จากงานวิจัยจนถึงปัจจุบันชี้ว่าเมื่อเกิดการเผาไหม้จะมีสารเคมีเกิดขึ้นมากกว่า 4,000 ชนิด สั่งซื้อบุหรี่ไฟฟ้า ส่งไลน์แมน หรือ สั่งซื้อบุหรี่ไฟฟ้าผ่านเว็บไซต์ ต้องที่ ZMOKEPOD.COM ร้านขายบุหรี่ไฟฟ้า ใกล้ฉัน ที่สำคัญบุหรี่ไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวผู้สูบ บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ทั่วไปจริง อีกทั้ง บุหรี่ไฟฟ้า  ยังเป็นทางเลือกในการช่วยเลิกบุหรีที่มีประสิทธิผลกว่าตัวเลือกอื่นๆ  แต่บุหรี่ไฟฟ้าก็ไม่ได้ปลอดภัยต่อสุขภาพ 100% เพราะมีงานวิจัยมากขึ้นเรื่อยๆ ชี้ให้เห็นโทษของบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งผลต่อระบบหลอดเลือด ทำให้ปอดอ่อนแอ เสี่ยงต่อการเป็นถุงลมโป่งพอง

บุหรี่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายหรือไม่ by. zmokepod

บุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายหรือไม่

หากสังเกตในต่างประเทศจะพบว่า บุหรี่ไฟฟ้า เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะไปกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง หลอดเลือดสมอง เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและการหายใจ เสี่ยงโรคหัวใจ เพิ่มความดันโลหิต เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปอด โฆษณาของบุหรี่ไฟฟ้ามีลักษณะการใช้ข้อความจูงใจหรือจุดขายไม่ต่างไปจากบุหรี่ธรรมดา นอกจากนี้ยังพบสารประกอบอีกมากมายในไอของบุหรี่ไฟฟ้าที่มีข้อมูลว่าเป็นอันตรายต่อร่างกาย เช่น โลหะหนัก สารหนู สารกลุ่ม Formaldehyde และกลุ่ม Benzene เป็นต้น

บุหรี่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายหรือไม่ by. zmokepod

แต่มีรายงานการวิจัยในหนูที่ให้หายใจเอาไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้าวันละ 1 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 5 วัน เป็นเวลา 4 เดือน พบว่าเยื่อบุหลอดลมและถุงลมปอดมีการหลั่งสารเคมีที่บ่งถึงการได้รับความระคายเคืองของเนื้อเยื่อนิโคตินส่งผลต่อการพัฒนาของสมองทารกในครรภ์ เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น โรคหัวใจ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ DNA ในเซลล์ปอด หัวใจ และกระเพาะปัสสาวะ บุหรี่ไฟฟ้า  ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง เช่นเดียวกับการตรวจพบในเลือดคนที่สูบบุหรี่ธรรมดา การวัดความยืดหยุ่นของหลอดเลือดก็พบว่าลดลงหลังการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ล้วนเป็นการ บุหรี่ไฟฟ้า เปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะยาว

สรุป บุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายหรือไม่
บุหรี่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายหรือไม่ by. zmokepod

บุหรี่ไฟฟ้า  หลังจากวิเคราะห์ผลการสืบค้นเอกสารวิชาการเกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า สำหรับข้อดีที่ชัดเจนที่สุดของบุหรี่ไฟฟ้าก็คือ บุหรี่ไฟฟ้า มันอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวนทั่วไปถึง 95% ทางทีมผู้วิจัย มีข้อเสนอแนะว่าในแง่สุขภาพไม่ควรให้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย เพื่อใช้วางทิศทางในการ ขับเคลื่อนนโยบายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างรัดกุม สำหรับประเทศไทยนั้นปัจจัยหลักก็คือเสียรายได้เยอะครับ ภาษีบุหรี่เป็น 1 ในภาษีบาปที่มีมูลค่าสูงมาก ปัญหาของบุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกกังวลกันหลักๆคือ ไม่มีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพที่ชัดเจน ใครอยากทำก็ทำได้ ทั้งน้ำยาและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งก็มีความเสี่ยงในการใช้งานเช่นกัน และปัญหาเรื่องสุขภาพว่ามันมีผลดี/ผลเสียอย่างไรบ้างในระยะยาว สั่งซื้อบุหรี่ไฟฟ้า ส่งไลน์แมน หรือ สั่งซื้อบุหรี่ไฟฟ้าผ่านเว็บไซต์ ต้องที่ ZMOKEPOD.COM

บุหรี่ไฟฟ้า รุ่นไหนดี ?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top